Kontakt

Sped Trade Sp. z o.o.
Jest częścią Grupy Sudnik
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
+48 733 222 192
info@spedtrade.pl
Kontakt jest możliwy w językach:
– polski
– rosyjski